Facebook

Maria Emilia Leszczyńska Mittelstaedt

Przyszła na świat 1 lipca 1895 r. w Ruszczy ,parafii Sulisławiec. Jej matką była Celina z Grabskich, a ojcem Kazimierz Leszczyński herbu Adwaniec (Abdank).Lata dziecięce Maria spędziła w Wojniczu. Po okresie domowej edukacji matka umieściła Marię na pensji Tekli i Anieli Suszczyńskch w Poznaniu. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1912 r. Przez kolejne dwa lata studiowała w Krakowie polonistykę i filozofię.

Około 1910 r rodzina Marii  zamieszkała w Lisewie, u owdowiałej w 1895 r . Celiny Przyłubskiej. Wraz zMarią w majątku lisewskim zamieszkała matka, brat Kazimierz i dwie siostry Irena i Urszula. Irena wyszła za Jana Kruszewskiego, wojskowego, który przed wojną awansował na stopień generała i był ostatnim dowódcą Korpusu Ochrony Pogranicza. Urszula wstąpiła do klasztoru. Natomiast Kazimierz, pozostał kawalerem i był wielkim społecznikiem, organizatorem teatru amatorskiego w Skulsku. Piastował nawet urząd wójta gminy Skulska Wieś.

Celina Przyłubska przed swoją śmiercią w 1912 r. uczyniła Marię spadkobierczynią całego majątku.Po śmierci Celiny majątkiem zarządzała społeczna rada, której prezesem był Henryk Mittelstaedt. Doprowadził on do ślubu swego syna Zygmunta z Marią Leszczyńską.5 października 1915r. Maria poślubiła 12 lat starszego Zygmunta. Rok później przyszedł na świat jedyny ich syn Karol. Małżeństwo Marii i Zygmunta było ogólnie rzecz ujmując nieudane. Około 1932r. między małżonkami doszło do separacji i Zygmunt opuścił Lisewo. Administrowanie majątkiem sprawiało wiele kłopotów lecz przyniosło i satysfakcję w postaci całkowitego wyprowadzenia z długów do 1939r.

W dniu 11 listopada 1939r. wieczorem właścicielkę Lisewa wraz ze schorowaną matką i bratem Niemcy wywieźli do Konina. Po wielodniowej tułaczce Maria trafiła do Tarnowa, została zaproszona do Więckowic przez p.Jordanów.

W 1940r. udzielała tajnych lekcji j. polskiego. Po zakończeniu wojny ,gdy majątek Lisewo znacjonalizowani, a pałac przejęło państwo na szkołę, Maria została w Wojniczu, gdzie podjęła pracę. Po ukończeniu 61 roku życia przeszła na emeryturę. Zmarła 30 kwietnia 1974r. w Wojniczu. Pochowana została 2 maja 1974r. w rodzinnym grobowcu w Skulsku.