Facebook

Celina z Węsierskich Przyłubska

Celina vel Cecylia z Węsierskich Przyłubska urodziła się w 1844 r. w Zakrzewie w Wielkim Księstwie Poznańskim. Ojcem Celiny jest Albin hr.Węsierski h. Belina , matką Ludwika hr.Kwilecka z Kwilcza h. Śreniawa. Celina miała cztery siostry : Emilia Moszczeńska ,Wanda Grabska , Laura Eleonora Moszczeńska i Józefa Brzeska oraz brata Zbigniew Zygmunt Antoni hr. Węsierski-Kwilecki. 15 sierpnia 1863 r. poślubiła Władysława Przyłubskiego. Małżonkowie po ślubie przenieśli się do Zatoru, majątku zakupionego przez Władysława. Władysław pełnił. tam także funkcję radcy Dyrekcji Głównego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego oraz prezesa Towarzystwa Oczyszczania i Sprzedaży Spirytusu. Po śmierci seniora Przyłubskiego Władysław z żoną Celiną odziedziczył Lisewo. Do Celiny Przyłubskiej należał również folwark w Przewozie . Władysław był bardzo dobrym organizatorem pracy w swoim majątku. Zmarł  po długiej i ciężkiej chorobie w Nicei 31 stycznia 1895 r. Żona po śmierci męża rzuciła się w wir pracy społecznej. Przekazała w 1905 r.dużą liczbę książek i czasopism do powstającej biblioteki, utworzonej przez Koło Macierzy Polskiej ze Skulska. Przeznaczyła 2000 rubli dla komitetu budowy szkoły. Jednak wobec niepowodzenia w realizacji tego zamierzenia, pieniądze złożyła w banku w Kaliszu. Procent od tej sumy miał stanowić stypendia na kształcenie dwóch osób ze Skulska. Dzięki niej uruchomiono ochronki dla dzieci z Lisewa i Skulska. Obok ochronki działała prywatna szkoła z językiem polskim. Była to szkoła wiejska dwuklasowa, ogólna.

Celina Przyłubska tuż przed śmiercią w 1912 r. swoją spadkobierczynią uczyniła Marię Leszczyńską, która po śmierci ojca , wraz z matką i rodzeństwem ok .1910 r.zamieszkała w Lisewie.

Celina zmarła 12 czerwca 1912 r. w wieku 66 lat i została pochowana w Skulsku.